sparallocgio

Website:

Profile:

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על משאלות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות רק על יתרת העובד. הדירה הקבועה היומית הממוצעת בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לקידום בנות. בנות משאירות טיפים מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – צור תעסוקה טובה עם רווחים רציניים, ואנשינו מציעים שירותים בלעדית של הנכסים הטובים ביותר. שיטה זו היא שנותנת את הכוח לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נקי מעובדים וגם מהלקוחות שלנו.

Posts by sparallocgio:

    No posts by this author.